Bogudgivelser
og hjælp til liv

NÅR JESUS FYLDER

Bogen ”Når Jesus fylder” er en oversættelse af det, der kan betegnes som ”grundbogen” i inspirationen fra SOMA-kirkerne. Her udfolder SOMA’s grundlægger, præsten Jeff Vanderstelt, hvordan han kom på sporet af det, der blev til SOMA og hvordan det har forandret hans liv og hverdag. Bogen er konkret, hverdagsnær og med praktiske eksempler, som giver længsel efter fællesskab, mission og mere Jesus! Den kan læses både solo eller sammen med venner i fællesskabet.

Læs bogen, bed over den – lad dens budskab synke ind i dig, og tag dens udfordringer alvorligt.

Det gør du ved at gå videre fra bogen, og hen til dens bibelske og evangeliske sandheder i samtale med din ægtefælle, dine venner, din bibelstudiegruppe og din kirke. Kort sagt: Lad Jesus fylde.” 

Lars Malmgaard Jensen, anmeldelse på Tilliv

Gud, mig
og min næste

Studiehæftet ”Gud, mig og min næste” blev startskuddet til Projekt Discipel 24-7 og har solgt i over 3500 eksemplarer i Danmark.

Det enkle studiehæfte til ‘bibelstudiegruppen’ eller hvad I kalder det mindre fællesskab, hvor alle kan være med. En god intro der hen over 7 kapitler sætter ord på grundtanken i Discipel24-7 og udfordrer til et hverdagsliv med frimodighed i evangeliets kraft.

“Pakken er nøje gennemtænkt, så den bedst muligt understøtter missionen. Resultatet er hamrende godt! Min relation til Kristus knyttes tæt til min relation til andre mennesker. Min hverdag får himmelskær, fordi jeg bliver bevidst om, hvordan måltider, handleture, arbejde og nabohygge kan være langsomme skridt i Guds store mission.”

(Anmeldelse i Tro & Mission 21/2017)

Hør Ida m.fl fortælle om deres oplevelse og erfaring med at bruge dette hæfte i det mindre fællesskab.

Hverdag i Evangeliets Kraft

Studieguiden ”Hverdag i evangeliets kraft” går et spadestik dybere (end studiehæftet Gud, mig og min næste) og opmuntrer os til et liv i tro og mission, som er dybt forankret i evangeliet.

Den går tæt på. Og vores anbefaling er at læse den i mindre grupper a 3-4 personer – kønsopdelt!

Bogen udspringer og centrerer sig omkring det enkle evangelium og forsøger at koble Guds store historie med min konkrete hverdag – og kalder mig til at se, forstå og leve i lyset af det.  Den er tydelig omkring kaldet til at leve i omvendelse, kamp og træde væk fra gamle stier i vores liv. Afklæde og iklæde. Og vi vil være en snes stykker, som vil blive kraftig udfordret.

“Jeg har fået lov til at arbejde med mig selv og har gjort det i lyset af evangeliet. Jeg var lidt bange for, om evangeliet kunne komme i anden række, fordi det handlede om, hvad jeg skulle gøre, men sådan har det overhovedet ikke været. Jeg synes faktisk, evangeliet er blevet mere klart.” (Frederik, elev på LMH)

Hør Nicoline herunder fortælle om et af redskaberne fra bogen: Hverdag i Evangeliets Kraft.