Spring til indhold

Relationer

Relationer og ’relationsrejsen’

KLIK FOR DOWNLOAD: NEDENSTÅENDE TEKST ER SAT PÆNT OP I DETTE DOKUMENT, SOM I ER VELKOMNE TIL AT DOWNLOADE OG BRUGE.

Dette oplæg er tænkt som en hjælp til at stille sunde spørgsmål til dine relationer og cirkler. Du kan bruge det alene til personlig refleksion, men det vil også egne sig godt til en ærlig snak i det mindre fællesskab. For spørgsmålet om dine relationer er særdeles vigtigt. Vi er alle placeret i en hverdag med job eller virke, med relationer, naboer osv. Og hvis Gud ikke tager fejl af adressen, kan vi åbent spørge ham, om han ønsker, vi skal tage nogle særlige skridt for at nærme os andre mennesker.

Lad os slå fast: Som Jesu discipel behøver du ikke at opbygge gode relationer til dine ikke-troende bekendte!

Hvorfor?

Fordi evangeliet er GUDS kraft til frelse for alle som tror. Gud har ikke brug for mig og min præstation. Og jeg kan intet lægge til min frelse, ved noget jeg gør. Jeg SKAL ikke gøre noget – men jeg får lov at gøre noget. Det er en gave og et mysterium, at vi får lov at tjene Gud med hans evangelium. Det er et privilegium, at vi hver især får lov at vandre i de gode gerninger, som Gud lægger til rette.

Gud vil at alle mennesker skal frelses. Paulus spørger på et tidspunkt (Rom 10), hvordan mennesker skal blive frelst, hvis de ikke har hørt om ham, hvis der ikke er nogen, som har talt til dem, hvis der ikke er nogle, som er sendt til dem?

Gud har sendt os til denne verden som børn og tjenere. Nogle af os til ekstraordinære jobs, lande og kulturer. Andre af os til mere almindelige liv, jobs og cirkler. Hvis Gud ønsker at nå mennesker med sit evangelium gennem os, må vi også stille os til rådighed og spørge, hvordan vi når tættere på andre mennesker.

De fleste af os kender sikkert fornemmelsen af at blive forpustet, fordi vi kender nogen, som er vildt ekstroverte, gode til at knytte relationer til ikke-troende og favne dem med ærlighed om deres tro osv. Og så kan vi måske nemt bare gå i stå, der hvor vi så lige er. Derfor 2 gode råd til at lave denne øvelser sammen.

  1. Tag udgangspunkt i dig selv. Det er underordnet, hvad andre kan og formår. Hjælp hinanden til bare at være ærlige: Hvor er du henne i denne rejse? Har du en ikke-troende ven? Er der nogen på dit arbejde/studie, som ved du er Jesu discipel? Vær ærlig.
  2. Selvom vi kalder det en ’relationsrejse’, så er pointen ikke, at du skal nå frem til en bestemt station: ”Så, nu er der styr på det med mine ikke-troende relationer!” Vi tror, det er en livsrejse med forskellige faser. Op og ned, ud og ind.


Som en hjælp til denne refleksion kommer relationsrejsen her. Det er ikke en karakterskala – det er en hjælp!

RELATIONSREJSEN

Har jeg nogle ikke-troende venner? 
Ellers skal jeg måske starte med at få nogle venner.

Ved de at jeg er kristen?
Ellers skal jeg måske starte der…

Anser jeg dem for virkelige venner?
Ellers skal jeg måske starte med at bede Gud om kærlighed

Beder jeg for dem? Ved de at jeg beder for dem? Spørger jeg dem om bedeemner?

Bruger jeg tid sammen med mine ikke-troende venner?
Ellers skal de måske med til fødselsdagen og lørdagsgrill

Kender jeg deres ’frelses-historie’?
(Hvad er deres version af skabelse, fald, forløsning, og genoprettelse)

Kender de min frelseshistorie? Kender de mine kristne venner? Har de hørt evangeliet?

Det bedste er at lave denne øvelse sammen med nogen. I fællesskabet kan I hjælpe hinanden dels med at give konkrete råd og input til, hvordan I hver især opbygger relationer til ikke-troende og dels opmuntre hinanden ved at spørge ind til, hvordan det går og lægge det i Guds hænder.

Igen: Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er åndens værk – så måske vi kan godt kan vi være frimodige. Og starte med at bede!

Fællesskab om evangeliet i mission

Discipel 24-7 startede med udgivelsen af studiehæftet “Gud, mig og min næste”. Projektet støttes af Borgfonden med målet om dels at lave nogle flere ressourcer på dansk og dels at få en bibelsk vision til at leve i flere kirker og menigheder.

Discipel 24-7 ledes af en styregruppe fra Nordvestkirken, Københavnerkirken og Luthersk Mission.