Spring til indhold

NÅR JESUS FYLDER
- falder brikkerne
på plads!

Når Jesus fylder

– FALDER BRIKKERNE PÅ PLADS!

Hvad mener vi med det? I Discipel 24-7 er vi opmuntret af at tale om det kristne hverdagsliv som et fællesskab om evangeliet i mission. Fællesskabet er altid vores ramme. Evangeliet er altid vores budskab. Mission er altid vores kald. Med 3 korte spørgsmål og svar vil vi gerne give lidt flere ord for det!

Hvorfor Gud skabte mig? 
Gud skabte os til fællesskab med ham og hinanden. For at vi kan være hans ejendom, hans folk og herliggøre ham med vore liv. Han er universets centrum. Og jo mere (mit hoved) forstår, at jeg ikke er hovedpersonen i mit eget liv, men Gud er, desto mere naturligt er det at lade mit liv, kalender og fællesskab formes af ham!

Hvorfor Gud kom til mig?
Gud kom i kærlighed til os for at gøre det, vi ikke formår i os selv. Jesus Kristus levede det liv, jeg skulle have levet. Han led den død, jeg burde have lidt. Og vi får lov at sige tak og tage imod! Jo mere jeg erfarer, at Gud frelser mig i sin store nåde, desto mere taknemmelig føder det i mit hjerte. 

Hvorfor jeg vågnede i morges?
Gud lod mig vågne i morges, fordi han stadig har planer med mig! Han giver mig liv, evner, job, familie, netværk for at jeg skal være hans barn og vidne om hans herlighed – der hvor jeg er! Jo mere jeg forstår, at hele mit liv og hver en dag, er skabt og givet af Gud for at herliggøre ham, desto mere naturligt bliver det at orientere mit liv og hænder mod Gud og andre mennesker og leve i afhængig af Ånden.

Glade for Jesus 
Vi kunne også have sagt, når Gud fylder. Eller når Gud fader, Gud søn og Gud helligånd fylder. Men vi vælger at sige, når Jesus fylder. Jesus bliver kaldt Guds udtrykte billede, og derfor kan det give mening at tale om konkret om Jesus på denne måde. Derudover oplever vi, at ordet (om) Jesus Kristus i bibelen, i vores hverdagsliv og hverdagssprog, er mere konkret en blot Gud eller Ånd, og måske derfor nemmere kan (give sprog for at) udfordre og udruste konkret ind i vores hverdagsliv, så det bliver til Fællesskab om Evangeliet i Mission.

Som en svamp der mættes af vand, har vi brug for at blive fyldt af Jesus. Og vi er sendt som hans disciple til verden for at fylde den med Jesus. Når Jesus fylder – falder brikkerne på plads.