Spring til indhold

Ledelsesredskaber

På denne side kommer løbende flere værktøjer, som kan bruges til inspiration og læring i jeres fællesskaber.

Guide til ledelse af missionale fællesskaber

En større guide, som beskriver visionen og praktiske redskaber til at lede og skabe missionale fællesskaber.

Download og læs her

Guds historie

En 10-sessioners gennemgang af bibelens fortælling og røde tråd. Historien bliver fortalt af en fortæller med efterfølgende dialog ud fra spørgsmål til fortællingen. En mundtlig metode hvor man kun må referere tilbage i historien og ikke frem. Svært for erfarne bibellæsere. Godt for nye. Alle lærer noget!

Download og læs her

Fællesskab om evangeliet i mission

Discipel 24-7 startede med udgivelsen af studiehæftet “Gud, mig og min næste”. Projektet støttes af Borgfonden med målet om dels at lave nogle flere ressourcer på dansk og dels at få en bibelsk vision til at leve i flere kirker og menigheder.

Discipel 24-7 ledes af en styregruppe fra Nordvestkirken, Københavnerkirken og Luthersk Mission.