Videoer
Discipel 24-7

Et hverdagsliv i mission

Dette er videoen, 
der refereres til i studiehæftet
Gud, Mig og Min Næste.

Fællesskabets betydning

Hør Nicoline fortælle om 
vigtigheden og glæden ved
det mindre fællesskab

Hvem har egentlig præsteret noget

Hør Simone fortælle om byrden ved selv
at skulle præstere og friheden i at lade Jesus

Discipel 24-7
på 3 minutter

Hør projektmedarbejder Morten
fortælle om glæden bag Discipel 24-7

Hvem er hovedpersonen?

Hør Nicoline fortælle hovedpersonen 
i hendes liv.