Spring til indhold

Når Jesus fylder

– FALDER BRIKKERNE PÅ PLADS!

Hvad mener vi med det? I Discipel 24-7 er vi opmuntret af at tale om det kristne hverdagsliv som et fællesskab om evangeliet i mission. Fællesskabet er altid vores ramme. Evangeliet er altid vores budskab. Mission er altid vores kald. Med 3 korte spørgsmål og svar vil vi gerne give lidt flere ord for det!

Hvorfor Gud skabte mig? 
Gud skabte os til fællesskab med ham og hinanden. For at vi kan være hans ejendom, hans folk og herliggøre ham med vore liv. Han er universets centrum. Og jo mere (mit hoved) forstår, at jeg ikke er hovedpersonen i mit eget liv, men Gud er, desto mere naturligt er det at lade mit liv, kalender og fællesskab formes af ham!

Hvorfor Gud kom til mig?
Gud kom i kærlighed til os for at gøre det, vi ikke formår i os selv. Jesus Kristus levede det liv, jeg skulle have levet. Han led den død, jeg burde have lidt. Og vi får lov at sige tak og tage imod! Jo mere jeg erfarer, at Gud frelser mig i sin store nåde, desto mere taknemmelig føder det i mit hjerte. 

Hvorfor jeg vågnede i morges?
Gud lod mig vågne i morges, fordi han stadig har planer med mig! Han giver mig liv, evner, job, familie, netværk for at jeg skal være hans barn og vidne om hans herlighed – der hvor jeg er! Jo mere jeg forstår, at hele mit liv og hver en dag, er skabt og givet af Gud for at herliggøre ham, desto mere naturligt bliver det at orientere mit liv og hænder mod Gud og andre mennesker og leve i afhængig af Ånden.

Glade for Jesus 
Vi kunne også have sagt, når Gud fylder. Eller når Gud fader, Gud søn og Gud helligånd fylder. Men vi vælger at sige, når Jesus fylder. Jesus bliver kaldt Guds udtrykte billede, og derfor kan det give mening at tale om konkret om Jesus på denne måde. Derudover oplever vi, at ordet (om) Jesus Kristus i bibelen, i vores hverdagsliv og hverdagssprog, er mere konkret en blot Gud eller Ånd, og måske derfor nemmere kan (give sprog for at) udfordre og udruste konkret ind i vores hverdagsliv, så det bliver til Fællesskab om Evangeliet i Mission.

Som en svamp der mættes af vand, har vi brug for at blive fyldt af Jesus. Og vi er sendt som hans disciple til verden for at fylde den med Jesus. Når Jesus fylder – falder brikkerne på plads.

 

INSPIRATIONSDAG 2021

Aarhus 10. april og 8. maj København.

På dagen vil vi lade os inspirere af Discipel 24-7-udgivelserne og deres tanker om et hverdagsliv i evangeliets kraft og mission. Vi vil gennem oplæg, dialog og tilbedelse støtte og opmuntre hinanden til at lade Jesus fylde mere.

Missionale fællesskaber

HVAD ER ET MISSIONALT FÆLLESSKAB?

Et missionalt fællesskab er min udvidede familie som et fællesskab om evangeliet i mission.

Navnet er ikke vigtigt. Kald det fællesskabsgrupper, smågrupper, cellegrupper, eller hvad der nu fungerer lokalt. Det, der er vigtigt, er det liv, der leves sammen af de mennesker, der udgør gruppen.

Et missionalt fællesskab er et fællesskab dannet af mennesker, der ideelt set bor i det samme geografiske område eller har noget andet, som knytter dem sammen (fx et fælles missionalt fokus). De har forpligtet sig til at leve et familielignende liv med vedvarende ønske om at drive mission. Det sker ved at tage sig af hinanden og støtte hin- anden, tale evangeliets sandhed ind i hinandens liv, ofre sig og hjæl- pe hinanden, sådan som en familie ville hjælpe hinanden og hjælpe hinanden med at elske naboer, kollegaer og venner bedre, end nogen kunne gøre det alene.

De missionale fællesskaber hjælper mig til at se, forstå og udleve, at jeg ikke er alene i mission.

I det missionale fællesskab er der ideelt set en kerne på 4-8 mennesker, der tager ansvar for at lede gruppen, hvortil der også er tilknyt- tet nogle mindre modne kristne og ikke-kristne. Kernegruppen holder Jesus højt og hjælper de andre med at forstå deres identitet i Faderen, Sønnen og Helligånden og udruster til livet som discipel.

For at forstå visionen med missionale fællesskaber kan det hjælpe at klargøre, hvad missionale fællesskaber ikke er! 

Ikke blot en ugentlig begivenhed
Selvom gruppen i mange tilfælde vil mødes ugentligt eller oftere, er det ikke definerende for den. Ligesom en familie ikke stopper med at være familie, når man ikke er fysisk sammen. Det er et liv, der leves og deles sammen.

Ikke blot en bibelstudiegruppe
Selvom vi læser og studerer Bibelen sammen, er fokus bredere. I grup- pen lever man sammen og udruster til at udleve det, som Helligånden ved Ordet har mindet om.

Ikke blot en social/diakonal gruppe
Det er bestemt oplagt, at man i cellegruppen/smågruppen hjælper hinanden med at tjene de mennesker, man møder i hverdagen, men det er ikke eneste fokus.

Ikke en ”vært- og gæst-relation”
Selvom man bor i forskellige huse og ikke mødes dagligt, bør man und- gå ”vært- og gæst-relationen”, når gruppen samles. Stress skal mini- meres, og samværsformen skal tillade og understøtte, at masker og facader forsvinder, så man kan være sammen og samtidig være sig selv.

Standarder for forplejning skal være overkommelige og kan variere fra gang til gang. Samarbejde og sammenskud er oplagt. Og nullermænd på gulvet må også gerne være med.